Malangak Kapala Mahaga Asam Kasturi!!! Tradisi Tik Nang Mulai Jarang Tadangar

Banyak yang berlalu dalam kehidupan kita orang banua, tentang kehidupan tradisional, budaya, sapa dan tutur kata, dll. Mungkin ada masanya kenangan itu hilang dengan tanpa bekas.

Ais elkirami,- Sahibar kisah haja pang, kada maka gesan beangkuh kapala atawa bagaganalan baju. Sahibar bakisah kakanakan jaman old nang ramenya kada japuk biar sasingut mamanting kada balarap.

Kira-kira pian nang marasa kakanakan bahari, nang bacalimuang muntung lawan gatah asam, masih ingat juakah lawan buah kasturi nang lamun masak pinda langkar babalang puritik bigi raman. Ujar kami di pahuluan balang bigi raman, lamun pian di Indonesia kakira warna nya napa lih, hen kalumpanan pulang ulun nih lawan ngaran warna. Napa yu lah? Hadang dahulu ulun maingatkan, balang janda ujar warna napa yu?.

Nah itu tih, warna ungu. Tapi lamun kasturi ungunya pinda mngadap pang sadikit. Kira-kira napalah ngaran nya, cakada antapi tahu jua ngaran nya. Jaka habang tu habang marown ujar, lamun pinda mangadap tuh.

Tapi nang handak ulun kisahkan nih kada buah kasturinya, tapi karamean nya buhan kakanakan bahari nang wayahini pindanya banyak nang basasingut lawan bajanggutan sudah. Ingatai kalo buhan amang-amangan atawa julak-julakan nang tatuha pada ulun nih, malangak kapala malihati kaatas pohon kasturi, bajijingukan mana nang pinda tabanyak buahnya. Asa kacar malihat, napa am lamun malambai-lambai inya di tiup angin lamun harinya huhujanan.

Parapas!!! Ujar buahnya guguran, plak jer kasitu kamari inya guguran bahamburan. Balaluai buhan kanakan sing bukahan manyasah, bagulat, batinjak, batutunjulan gin di lawan nya. Nang tapanting inya kawa mandapatkan buah kasturi nang guguran tutih pambanyaknya, padahal lamun di kira haja ah, kadutan nang ada gin sudah parak kada kawa mambawa lagi bulik karumah.

Tapi ada nang mambari maras, bagulat awak halus lamun batinjak batis handap. Handak umpat barabut maka tiya awak kalah tandar lawan kakawanan nang lain. Balaluai “Tik ampun ku nang itu” ujarnya. Pada-pada nya ai kadada nang ma’ambil, inya lamun di “Tik” tu sudah kada boleh di ambil oleh nang lain. Jadi rame ai lagi sambil manyasah balilihatan bukah sambil mantiki mana buahnya.

Budaya “Tik” Nang Kada Tahu Muassalnya.

Kada ada nang tahu siapa nang mamulai, kada tahu jua napa kisahnya jadi bila tadahulu orang man”tik”i kada boleh di ambil oleh nang lainnya. Mungkin buhan pakayian kita nang tahu, napa kisahnya atawa buhan pian nang mambaca nang tatahu pada ulun nih kawa manambahikan masukkan.

Mungkin kada tapi ada lagi buhan kakanakan wahini nang rame ba”tik” manyasahi buah asam. Nang basasah buah asamnya gin kada antapi ada lagi. Pamikiran orang sain bamaju, kada mau lagi manjatu buah asam ampun orang. Bamodal 10ribu haja gin kuitan orang wahini kawa mambawa sakantungan asam kuini, asam kasturi, atawa buah nang lainnya.

Antara Sayang Lawan Dandaman.

Bagus haja pang lamun kanakan kada hajin lagi manjatu ampun orang. Han! Salah-salah kana baik nang kada manjatui asam orang, maka kada tamakan hak ampun orang. Tapi ada rasa dandaman lawan asa sayang, karamean buhan kanakan wahini kada kaya karamean buhan kanakan bahari nang masih kaya akan budaya tradisional. Masih banyak manyimpan nilai sosial kebersamaan, nilai arti bermasyarakat, nilai menghargai bahwa mana yang hak ampun nya mana yang hak orang lain.

Kanakan nakal, mucil kada kakaruan, lamun asam pinda kada ada nang gugurnya sadang ai bapikir mangatik atawa mahimpat. Katahuan ampun asam mangatik atawa mahimpat bukahan ai lagi barataan. Mucil atawa nakal dasar kada tahindari, namun! Ada nilai sosial keakraban lawan kakawanan. Nang ampun asam pun bukan marga pamalar atawa engken, buktinya lamun kadada nang manjatui sidin habut mancari kakanakan gasan manjulungi asam hidin nang bahamburan.

Napa tuh! Kada di jatui ujar ampun pohon asam. Mungkin karena jaman nya sudah jaman gadget, maka kadada lagi tadangar kanakan manyambat “Tik ampun ku” sebuah kalimat nang mestirius siapa pencetusnya?.

Leave A Reply

Your email address will not be published.